KAKŠNE SO NAŠE PREDNOSTI PRI PREDELAVI ODPADKOV? RECIKLIRANJE IN ANALIZA MATERIALOV

Certificirana kakovost

Okolju prijazna predelava odpadkov

Zahvaljujoč več kot 30-letnim izkušnjam, pridobljenim na področju predelave odpadkov in prodaje železnih in neželeznih materialov, je podjetje Reco S.r.l. danes priznano evropsko podjetje za recikliranje in prevzem industrijskega odpadnega materiala. Ker recikliramo kar 99 % odpadnega materiala, predelava odpadkov predstavlja zelo ekološko in učinkovito dejavnost, ki zagotavlja skoraj neskončen življenjski cikel recikliranega materiala. Reco S.r.l. deluje v popolni skladnosti z najstrožjimi predpisi, ki veljajo za skladiščenje in prodajo železa in neželeznih kovin. Od predelave odpadkov in obdelave materialov, do analize in prevoza – prav vsaka faza proizvodnega procesa je pod strogim nadzorom kakovosti. Prav tako je vsaka faza natančno sledena, kodificirana ter popolnoma ustreza določilom EWC in EoW. Od leta 2016 imamo tudi dovoljenje kategorije 8 za izvajanje posredništva za potrebe jeklarn. Da bi ponudili vse bolj poenostavljeno in funkcionalno storitev, podpiramo podjetja tudi pri izvajanju birokratskih postopkov in neposredno skrbimo za izpolnjevanje obrazcev, potrebnih za zbiranje odpadkov, prevzem in prevoz.

Predelava odpadkov

Analiza in upravljanje 4.0
železnih in neželeznih kovin.

Zahvaljujoč visoko specializiranemu osebju in odličnemu poznavanju sektorja predelave odpadkov ter s pomočjo natančno organiziranega proizvodnega središča, opremljenega z najnovejšo strojno opremo, se lahko podjetje Reco S.r.l. učinkovito, hitro in prilagodljivo odzove na potrebe trga, kar ga umešča med najpomembnejše evropske ponudnike storitev predelave železnega in neželeznega industrijskega odpada. Ponos podjetja je natančna in podrobna analiza materialov, katere cilj je vsakemu kupcu zagotoviti najvišjo varnost in kakovost. Poleg radiometrične analize obdelovancev, potrebne za odkrivanje morebitne prisotnosti radioaktivnosti v materialih, izvajamo tudi dodatne analize kemične sestave kovin. S pomočjo najsodobnejših pripomočkov lahko ugotovimo natančno kemično sestavo vsakega materiala, ki je nato ustrezno kodificiran, kar stranki zagotavlja popolno skladnost kupljenih materialov.

S certifikati in nadzorovanim proizvodnim sistemom zagotavljamo zanesljive in varne postopke predelave odpadkov, recikliranja železa in kovin, skladiščenja in prevoza.

Autorizzazione Stoccaggio
Autorizzazione stoccaggio allegato A
Autorizzazione Trasporto
Autorizzazione Intermediazione
Attestato 333/2011
Attestato 715/2013
Accettazione Fidejussione