PROIZVODNI PROCES PREDELAVE KOVIN

Učinkovit in certificiran

Celovita storitev predelave kovin

Podjetje Reco S.r.l. se že več kot trideset let ukvarja s predelavo železnih in neželeznih kovin skladno z najstrožjimi in najnovejšimi evropskimi predpisi in vedno deluje po načelih strokovnosti, zanesljivosti in največje preglednosti. Storitve, ki jih ponuja podjetje, vključujejo predelavo kovin in livarskih odpadkov, rušitev proizvodnih obratov, namestitev in praznjenje zabojnikov s konsignacijo, natančno analizo zbranih materialov, predelavo materiala in prevoz. Strokovnost, hitrost in varnost odlikujejo storitev podjetja Reco S.r.l., ki že od nekdaj posebno pozornost namenja presejanju in analizi odpadnega materiala, da bi vsaki stranki zagotovilo visoko kakovostne in popolnoma varne izdelke. 99 % odpadnega materiala se reciklira in pretvori v EoW (prenehanje statusa odpadka), kar pomeni, da je material pripravljen za nove načine uporabe, je okolju prijazen in je v skladu z načeli ekološke trajnosti.

CELOVITA PODPORA PODJETJEM

Zbiranje in odvoz odpadnega materiala

Zbiranje kovin poteka na različne načine. Poleg prevzema odpadnega materiala različnih dimenzij in vrst pri proizvodnem podjetju, ki ga opravimo z lastnim vozilom, strankam ponujamo tudi možnost izposoje zabojnika, ki se namesti na lokaciji podjetja oziroma stranke in se redno prazni, izposoja pa je brezplačna. Po naročilu izvajamo tudi rušenje in odstranitev industrijskih obratov.

Za vse poskrbimo mi

Prevoz

Prevzem odpadnega materiala bodisi na podlagi naročila podjetja bodisi z namestitvijo in praznjenjem zabojnika neposredno na lokaciji podjetje Reco S.r.l. v celoti izvede z lastnim vozilom za prevoz nenevarnih materialov. Podjetje stranki nudi tudi pomoč pri izvedbi potrebnih postopkov ter pomaga pri izpolnjevanju obrazcev.

Osredotočeni na varnost

Radiometrična analiza

Reco S.r.l. izvaja natančne radiometrične analize železnih in neželeznih materialov, pridobljenih z zbiranjem kovin, s čimer izključi kakršno koli možnost prisotnosti radioaktivnosti v materialu. Tovrsten nadzor je nujen za poznejše postopke razvrščanja, spektrometrične analize, rezanje in recikliranje materiala.

Varna sestava

Vizualni pregled in kemična analiza

Ko je faza zbiranja končana, Reco S.r.l. poskrbi za ročno in samodejno presejanje s pomočjo magnetov, ki železo ločijo od drugih materialov. S spektrometri najnovejše generacije se določi natančna kemična sestava materiala, podana v deležih. To je najboljši način za seznanitev podjetja oziroma stranke s točno sestavo kupljenega izdelka.

Rezanje

Skladiščenje in predelava

Po opravljenem razvrščanju zbranega odpadnega materiala podjetje Reco S.r.l. poskrbi za zmanjšanje prostornine, ki jo material zavzema, s pomočjo rezanja izdelkov. Tako pridobi kose standardnih velikosti, ki jih shrani v skladiščnih prostorih podjetja in jih nato proda jeklarnam in livarnam v Italiji in tujini.

Razvrščanje odpadnih materialov

Certifikati EWC – EoW

Podjetje Reco S.r.l. ima vse certifikate in dovoljenja, ki so potrebna za delovanje na področju posredovanja pri preprodaji kovin na evropski ravni. Naše poslovanje je pri skladiščenju in prodaji železnih in neželeznih materialov popolnoma v skladu s kriteriji EWC (evropske oznake odpadkov) in EoW (prenehanje statusa odpadka).

Predelava kovin

Proizvodni obrat

Proizvodni obrat, ki se razteza na več kot 10.000 kvadratnih metrih, je opremljen z najnovejšo strojno opremo, ki zagotavlja najvišjo učinkovitost, varnost in proizvodno zmogljivost.

Če imate težavo ali potrebujete dodatna pojasnila, stopite v stik z nami. Eden izmed naših strokovnjakov vam bo z veseljem pomagal v najkrajšem možnem času.