PREDELAVA ŽELEZA IN PRODAJA KOVIN OD

Predelava železa, obdelava in prodaja železnih in neželeznih kovin 

Podjetje Reco S.r.l. se v živahnem industrijskem središču breške pokrajine že več kot trideset let ukvarja s predelavo železa in prodajo železnih in neželeznih materialov, ki prihajajo iz najrazličnejših industrijskih obratov in so namenjeni jeklarnam in livarnam po vsej Evropi, deluje pa tudi kot posrednik jeklarn, kot izhaja iz dovoljenja kategorije 8. Iz proizvodnega odpadka podjetij različnih vrst in dimenzij ter odpadnega materiala, ki nastane pri rušenju industrijskih obratov, letno v povprečju pridobimo 120.000 ton odpadnega materiala, več kot 99 % tega recikliramo, s čimer dosegamo učinkovit, dolgotrajen in visoko ekološki življenjski cikel materiala. Poleg zbiranja železa, ki poteka po naročilu oziroma z namestitvijo in poznejšim praznjenjem zabojnika neposredno na lokaciji proizvodnega podjetja, se Reco S.r.l. ukvarja tudi z ročnim in samodejnim rezanjem materiala z uporabo ustrezne opreme. Pri tem je za Reco S.r.l. bistvenega pomena faza analize in pregleda zbranega materiala. Po opravljeni radiometrični analizi, katere namen je izključiti kakršno koli sled radioaktivnosti, podjetje nadalje preverja material s pomočjo spektrometrov najnovejše generacije, ki omogočajo opredelitev natančne kemične sestave materialov, podane v deležih. Tako lahko podjetje materiale natančno razvrsti; gre torej za postopek, ki zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti in strankam nudi dodatno zanesljivost in varnost. Postopek predelave železa in neželeznih kovin se konča z rezanjem materiala, s čimer se zmanjša njegova prostornina. Tako podjetje iz odpadnih izdelkov pridobi posamezne kose standardnih dimenzij, ki jih nato uskladišči in razvozi v jeklarne in livarne.

Kakovost in razvoj na področju predelave železa.

2012_ Leto ustanovitve podjetja Reco S.r.l. Podjetje je nastalo na podlagi dolgoletnih izkušenj lastnikov, ki se lahko pohvalijo z več kot tridesetletnimi izkušnjami na področju predelave železa in prodaje odpadnih kovin. Podjetje je danes glavni akter pri predelavi železa in neželeznih materialov ter različnih ostankov materialov, ki nastanejo med postopkom industrijske proizvodnje.

2016_ Dejavnost podjetja Reco S.r.l. se razširi, podjetje pridobi dovoljenje za posredništvo pri prodaji odpadnih kovin.

2019_ Širitev poslovnih prostorov podjetju Reco S.r.l. omogoči, da še učinkoviteje odgovarja na potrebe trga, obenem pa na evropski ravni še dodatno utrdi položaj glavnega igralca na področju pridobivanja železa in trgovine s kovinami.

Recupero Ferro Brescia, Reco Metal Trading
Recupero Ferro Brescia, Reco Metal Trading
Recupero Ferro Brescia, Reco Metal Trading
Recupero Ferro Brescia, Reco Metal Trading
Recupero Ferro Brescia, Reco Metal Trading

Edinstven ponudnik,
ki zagotavlja najvišjo kakovost,
varnost in zanesljivost pri zbiranju železa
in prodaji železnih in neželeznih materialov.